A. Łapińska laureatką konkursu NCN Preludium 10 (2016)
Projekt Preludium „Wytwarzanie oraz badania termicznych cienkich warstw materiałów dwuwymiarowych”, finansowany przez NCN; na lata 2016-2018.