Nasi doktoranci (K. Żerańska i A. Gertych) dostali Diamentowy Grant 2016
K. Żerańska. „Ultra-cienkie warstwy z materiałów 2D jako nowoczesne ekrany promieniowania elektromagnetycznego”, MNiSW; 2015-2018.
A. Gertych. „Badania właściwości transportu ciepła i ładunku w cienkich warstwach opartych na dwuwymiarowych materiałach płatkowych na potrzeby elastycznej elektroniki”, 2015-2018