W ramach grantu Milena Ojrzyńska będzie realizowała projekt pt. „Opracowanie przyjaznej dla środowiska i wielkoskalowej metody produkcji wysokiej jakości materiałów dwuwymiarowych z wykorzystaniem mechanizmów eksfoliacji w fazie ciekłej”.

Diamentowy Grant ma na celu wsparcie projektów wybitnie uzdolnionych studentów, prowadzących badania naukowe na wysokim poziomie i posiadających wyróżniający się dorobek naukowy.

Rozstrzygnięcie dziewiątego konkursu w ramach programu Diamentowy Grant