Zespół

Zespół Badania
Nasnostruktury

Pracownia
Nanoelektoniki

prof. nzw. dr hab. inż. Mariusz Zdrojek – kierownik zespołu
mariusz.zdrojek@pw.edu.pl

dr Anna Dużyńska– kierownik pracowni technologii nanostruktur
anna.duzynska@pw.edu.pl

dr inż. Jarosław Judek – kierownik pracowni
jaroslaw.judek@pw.edu.pl

DOKTORANCI

Anna Wróblewska
Klaudia Żerańska
Jan Sobieski
Jakub Sitek

STUDENCI

Monika Goszcz
Konrad Wilczyński
Piotr Jaroszyński
Dulguun Chimeg

DOKTORANCI

Arkadiusz Gertych
Michał Świniarski

STUDENCI

Karolina Czerniak