ZESPÓŁ

Zespół Badań Nasnostruktur

prof.  Mariusz Zdrojek – kierownik zespołu
mariusz.zdrojek@pw.edu.pl

dr hab. inż. Włodzimierz Strupiński

dr Iwona Pasternak

dr  inż. Michał Świniarski

dr  inż. Anna Wróblewska

dr  inż. Klaudia Żerańska

dr  inż. Arkadiusz Gertych

dr  inż. Jakub Sitek

dr  inż. Karolina Czerniak – Łosiewicz

DOKTORANCI

Konrad Wilczyński
Karolina Filak
Agata Olszewska
Małgorzata Giza