ZESPÓŁ

Zespół Badań
Nasnostruktur

Pracownia
Nanoelektoniki

prof. nzw. dr hab. inż. Mariusz Zdrojek – kierownik zespołu
mariusz.zdrojek@pw.edu.pl

dr Anna Dużyńska– kierownik pracowni technologii nanostruktur
anna.duzynska@pw.edu.pl

dr Iwona Pasternak

dr Anna Łapińska

dr hab. inż. Włodzimierz Strupiński

dr inż. Jarosław Judek – kierownik pracowni
jaroslaw.judek@pw.edu.pl

DOKTORANCI

Anna Wróblewska
Klaudia Żerańska – Chudek
Jan Sobieski
Jakub Sitek

STUDENCI

Milena Ojrzyńska
Michał Kuźniewicz
Jakub Głuch

DOKTORANCI

Arkadiusz Gertych
Michał Świniarski
Karolina Czerniak-Łosiewicz

STUDENCI

Konrad Wilczyński
Mateusz Kowal
Małgorzata Giza