ZESPÓŁ

Zespół Badań Nasnostruktur

prof.  Mariusz Zdrojek – kierownik zespołu
mariusz.zdrojek@pw.edu.pl

dr hab. inż. Włodzimierz Strupiński

dr Anna Dużyńska

dr Iwona Pasternak

dr Anna Łapińska

dr  inż. Michał Świniarski

DOKTORANCI

Anna Wróblewska
Klaudia Żerańska – Chudek
Arkadiusz Gertych
Jakub Sitek
Karolina Czerniak – Łosiewicz
Konrad Wilczyński
Milena Ojrzyńśka

STUDENCI

Jakub Głuch
Mateusz Kowal
Małgorzata Giza