ZESPÓŁ

Zespół Badań Nasnostruktur

prof.  Mariusz Zdrojek – kierownik zespołu
mariusz.zdrojek@pw.edu.pl

dr hab. inż. Włodzimierz Strupiński

dr Anna Dużyńska

dr Iwona Pasternak

dr Anna Łapińska

dr  inż. Michał Świniarski

dr  inż. Anna Wróblewska

DOKTORANCI

Klaudia Żerańska – Chudek
Arkadiusz Gertych
Jakub Sitek
Karolina Czerniak – Łosiewicz
Konrad Wilczyński
Milena Ojrzyńśka
Karolina Filak
Agata Olszewska

 

STUDENCI

Jakub Głuch
Mateusz Kowal
Małgorzata Giza
Zofia Maj
Monika Wasilewska
Natalia Grochowska
Martyna Winnik
Nikola Krasowska