Politechnika Warszawska
Wydział Fizyki

Koszykowa 75, 00-662 Warszawa, Polska

tel. +48 22 234 71 70
fax. +48 22 234 54 47

Zespół Badań Nanostruktur
prof. dr hab. inż. Mariusz Zdrojek – kierownik zespołu
mariusz.zdrojek@pw.edu.pl