Zespół

Zespół Badań Nasnostruktur

prof.  Mariusz Zdrojek – kierownik zespołu
mariusz.zdrojek@pw.edu.pl

dr hab. inż. Włodzimierz Strupiński
wlodek.strupinski@pw.edu.pl

dr Anna Dużyńska
anna.duzynska@pw.edu.pl

dr Iwona Pasternak
iwona.pasternak@pw.edu.pl

dr Anna Łapińska
anna.lapinska@pw.edu.pl

dr inż. Michał Świniarski
michal.swiniarski@pw.edu.pl

dr inż. Anna Wróblewska
anna.wroblewska@pw.edu.pl

dr inż. Klaudia Żerańska – Chudek
klaudia.zeranska-chudek@pw.edu.pl

dr inż. Arkadiusz Gertych
arkadiusz.gertych@pw.edu.pl

DOKTORANCI

Jakub Sitek
Karolina Czerniak – Łosiewicz
Konrad Wilczyński
Milena Ojrzyńska
Karolina Filak
Agata Olszewska
Małgorzata Giza

STUDENCI

Jakub Głuch
Mateusz Kowal
Zofia Maj
Monika Wasilewska
Natalia Grochowska
Martyna Winnik
Nikola Krasowska

ALUMNI

dr inż. Jarosław Judek
Jan Sobieski
Andrzej Taube
dr Michał Wąsik
Natalia Turek
dr Marianna Śledzińska (ICN-Barcelona)
dr Ewa Zbydniewska
Natalia Wochtman
Wojtek Woźniak
Monika Goszcz
Piotr Jaroszyński
Oskar Sadowski
Krzysztof Gibasiewicz
Adam Łoszyn
Maciej Krajewski
Dulguun Chimeg