Zespół

Zespół Badań Nasnostruktur

prof.  Mariusz Zdrojek – kierownik zespołu
mariusz.zdrojek@pw.edu.pl

dr hab. inż. Włodzimierz Strupiński
wlodek.strupinski@pw.edu.pl

dr Anna Dużyńska
anna.duzynska@pw.edu.pl

dr Iwona Pasternak
iwona.pasternak@pw.edu.pl

dr Anna Łapińska
anna.lapinska@pw.edu.pl

dr inż. Michał Świniarski
michal.swiniarski@pw.edu.pl

DOKTORANCI

Anna Wróblewska
Klaudia Żerańska – Chudek
Arkadiusz Gertych
Jakub Sitek
Karolina Czerniak – Łosiewicz
Konrad Wilczyński
Milena Ojrzyńska

STUDENCI

Jakub Głuch
Mateusz Kowal
Małgorzata Giza

ALUMNI

dr inż. Jarosław Judek
Jan Sobieski
Andrzej Taube
dr Michał Wąsik
Natalia Turek
dr Marianna Śledzińska (ICN-Barcelona)
dr Ewa Zbydniewska
Natalia Wochtman
Wojtek Woźniak
Monika Goszcz
Piotr Jaroszyński
Oskar Sadowski
Krzysztof Gibasiewicz
Adam Łoszyn
Maciej Krajewski
Dulguun Chimeg