Zespół

Zespół Badań Nasnostruktur

prof.  Mariusz Zdrojek – kierownik zespołu
mariusz.zdrojek@pw.edu.pl

dr hab. inż. Włodzimierz Strupiński
wlodek.strupinski@pw.edu.pl

dr Iwona Pasternak
iwona.pasternak@pw.edu.pl

dr inż. Michał Świniarski
michal.swiniarski@pw.edu.pl

dr inż. Anna Wróblewska
anna.wroblewska@pw.edu.pl

dr inż. Klaudia Żerańska
klaudia.zeranska@pw.edu.pl

dr inż. Arkadiusz Gertych
arkadiusz.gertych@pw.edu.pl

dr inż. Jakub Sitek
jakub.sitek@pw.edu.pl

dr inż. Karolina Czerniak – Łosiewicz

DOKTORANCI

Konrad Wilczyński
Karolina Filak
Agata Olszewska
Małgorzata Giza

ALUMNI

Milena Ojrzyńska
dr Anna Dużyńska
dr Anna Łapińska
dr inż. Jarosław Judek
Jan Sobieski
Andrzej Taube
dr Michał Wąsik
Natalia Turek
dr Marianna Śledzińska (ICN-Barcelona)
dr Ewa Zbydniewska
Natalia Wochtman
Wojtek Woźniak
Monika Goszcz
Piotr Jaroszyński
Oskar Sadowski
Krzysztof Gibasiewicz
Adam Łoszyn
Maciej Krajewski
Dulguun Chimeg