Arkadiusz Gertych laureatem nagrody za najlepszy poster na V Krajowej Konferencji „Grafen i inne materiały 2D” 19-21 września 2019 r, Szczecin

http://grafen2d.zut.edu.pl/