Nanostructures Group

prof.  Mariusz Zdrojek
Head of the Group
mariusz.zdrojek@pw.edu.pl

dr hab. inż. Wlodek Strupiński

dr Anna Dużyńska

dr Iwona Pasternak

dr Anna Łapińska

dr inż. Michał Świniarski

dr inż. Anna Wróblewska

PhD students

Anna Wróblewska
Klaudia Żerańska – Chudek
Arkadiusz Gertych
Jakub Sitek
Karolina Czerniak-Łosiewicz
Konrad Wilczyński
Milena Ojrzyńska
Karolina Filak
Agata Olszewska

Students

Jakub Głuch
Mateusz Kowal
Małgorzata Giza
Zofia Maj
Monika Wasilewska
Natalia Grochowska
Martyna Winnik
Nikola Krasowska