Nanostructures Group

prof.  Mariusz Zdrojek
Head of the Group
mariusz.zdrojek@pw.edu.pl

dr hab. inż. Wlodek Strupiński

dr Anna Dużyńska

dr Iwona Pasternak

dr Anna Łapińska

dr inż. Michał Świniarski

dr inż. Anna Wróblewska

dr inż. Klaudia Żerańska

dr inż. Arkadiusz Gertych

dr inż. Jakub Sitek

dr inż. Karolina Czerniak –  Łosiewicz

PhD students

Konrad Wilczyński
Karolina Filak
Agata Olszewska
Małgorzata Giza