Tematyka Badań i Prac Rozwojowych

 • ultraszybki detektor grafenowy
  rys. schemat urządzenia z grafenowym obszarem aktywnym
 • Produkcja i zastosowania kompozytów zawierających materiały 2D
  rys. zdjęcie elastycznego polimeru PDMS domieszkowanego płatkami grafenu
 • technologia produkcji cienkich warstw z materiałów 2D i nanorurek węglowych
  rys. zdjęcia SEM
 • technologia CVD produkcji grafenu i materiałów innych 2D
  rys. zdjęcie AFM mono- i kilku-warstw MoS2 wytworzonych metodą CVD
 • technologia nanofabrykacji
  rys. zdjęcie SEM warstwy tlenku grafenu podłączonego do kontaktów metalicznych (Au)
 • badania własności elektrycznych materiałów 2D i cienkich warstw
  rys. zdjęcie czipu z kontaktami metalicznymi do cienkiej warstwy nanorurek
 • eksfoliacja materiałów 2D: grafen, MoS2,WS2, czarny fosfor, XS2, XSe2
  rys. zdjęcie AFM mono- i kilku warstwy MoS2
 • technologia wytwarzania cienkich warstw (różna grubość, rozmiar i gęstość) na bazie materiałów nisko wymiarowych (nanorurki węglowe, grafen, GO, rGO, MoS2, kropki kwantowe – Au, CdSe, TiO2)
  rys. różnej grubości (50-200 nm) warstwy ciasno upakowanych jednościennych nanorurek węglowych naniesionych na szkło
 • technika przenoszenia grafenu (z foli miedzianej) na dowolną powierzchnię
  rys. przykład monowarstwy grafenu (na górze) na podłożu stopu tytanu – zdjęcie z mikroskopu optycznego
 • zaawansowane pomiary ramanowskie kryształów 2D oraz cienkich warstw – efekty temperaturowe
  rys. zależności temperaturowe pików ramanowskich, z lewej: warstwy nanorurek, z prawej: monowarstwy MoS2
 • wyznaczenie przewodnictwa cieplnego materiałów 2D i cienkich warstw metodą opto-termiczną
  rys. schemat ideowy eksperymentu dla monowarstw MoS2
 • cienkie warstwy nanorurek węglowych jako nieliniowe absorbery światła
  rys. cienkie warstwy rurek półprzewonikowych na podłożu SiO2
 • własności optoelektryczne cienkich warstw
  rys. pomiar fotoprądu w cienkiej warstwie nanorurek półprzewodnikowych
 • badanie własności optycznych (absorpcja, odbicie, transmisja) struktur nanorurkowych typu: las, warstwa
  rys. zdjęcie SEM lasu nanorurek wielościennych o średnicach ~40 nm