Nasze Laboratoria

  • Wysokorozdzielcza elektrono-litografia e-Line Plus firmy Raith 

Aparatura do produkcji urządzeń nanoelektronicznych i nanokontaktów o minimalnych ścieżkach ~ 50 nm (po lift-off’ie). Badania powierzchni próbek przy użyciu SEM (detektory InLens, SE, do 30kV), obrazowanie 3D.

  • Zintegrowany system Ramanowski z mikroskopią AFM

Spektrometr Ramana Renishaw inVia z kilkoma liniami pobudzającymi (514, 633, 1064 nm) z opcją temperaturową, dostosowany do badań materiałów 2D oraz nanokompozytów.

  • Piec próżniowy CARBOLITE do wytwarzania materiałów 2D

Trójstrefowy system do syntezy materiałów dwuwymiarowych (tj. np. grafen, MoS2, WS2, hBN, ) metodą CVD

  • Napylarka termiczna – Lesker Nano36

Termiczne napylanie cienkich warstw metalicznych (np. Au, Cr, Pd, Pt, Al, Co, ) oraz tlenków (np. Al2O3). Precyzja grubości 0.1 nm. Powierzchnia max. 6’’

  • PVE300 Bentham – urządzenie do pomiarów parametrów fotowoltaicznych

Zakres spektralny: 350-1800nm. Rozdzielczość 1-2nm. Pomiary transmisji, odbicia, absorbcji w funkcji długości fali. Sfera całkująca. Pomiary wydajności kwantowej ogniw. Symulator słońca.

 

  • Laboratorium chemiczne i procesowe

W pełni wyposażone laboratorium chemicznie dedykowane do przygotowania próbek materiałów 2D oraz nanostruktur węglowych (m. in.: 3 dygestoria, precyzyjne wagi, centryfugatory, płuczki ultradzwiękowe, spincoater, plazma tlenowa, mikroskop optyczny z filtrami, piece do wygrzewania, zestawy do filtracji próżniowej)

  • Stacja ostrzowa do pomiarów charakterystyk prądowo-napięciowych (Signatone)

Urządzenie dostosowane do pomiarów nanourządzeń i niskich prądów, 5 terminali pomiarowych, DC & RF

  • Zestaw urządzeń do mokrej eksfoliacji materiałów 2D

Mikser laboratoryjny  (12k rpm) firmy Admix wyposażony w technologie roto-stat i roto-solver. Homogenizator ultradźwiękowy Vibracell 750W.