Group

Nanostructures Group

prof. nzw. dr hab. inż. Mariusz Zdrojek
Head of the Group
mariusz.zdrojek@pw.edu.pl

dr hab. inż. Wlodek Strupiński
wlodek.strupinski@pw.edu.pl

dr Anna Dużyńska
anna.duzynska@pw.edu.pl

dr Iwona Pasternak
iwona.pasternak@pw.edu.pl

dr Anna Łapińska
anna.lapinska@pw.edu.pl

dr inż. Michał Świniarski
michal.swiniarski@pw.edu.pl

PhD students

Anna Wróblewska
Klaudia Żerańska – Chudek
Arkadiusz Gertych
Jakub Sitek
Karolina Czerniak-Łosiewicz
Konrad Wilczyński
Milena Ojrzyńska

Students

Jakub Głuch
Mateusz Kowal
Małgorzata Giza

Alumni

dr inż. Jarosław Judek
Michał Kuźniewicz
Jan Sobieski
Andrzej Taube
dr Michał Wąsik
Natalia Turek
dr Marianna Śledzińska (ICN-Barcelona)
dr Ewa Zbydniewska
Natalia Wochtman
Wojtek Woźniak
Monika Goszcz
Piotr Jaroszyński
Oskar Sadowski
Krzysztof Gibasiewicz
Adam Łoszyn
Maciej Krajewski
Dulguun Chimeg