Nawiązaliśmy współpracę z konsorcjum Graphene Flagship

www.graphene-flagship.eu