Publikacja w Nature Communications I.Pasternak i W. Strupiński współautorami pracy w Nature Communications (IF=12.3).

https://www.nature.com/articles/s41467-018-05081-z
Pdf tutaj